S mapou a buzolou přes hranice

Pokyny pro účastníky závodu

13. kolo soutěží Východočeského poháru

Veřejný závod v orientačním běhu

 pokyny ve formě pdf ke stažení

Datum: Neděle 6.10.2013

Pořadatel: Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu

Shromaždiště:

Bernartice – Rybníček   50°37’25.534″N, 15°59’16.199″E

Příjezd:

Mezi obcemi Zlatá Olešnice a Bernartice, odbočka vpravo na zemědělskou asfaltku, bude značeno (viz. příjezdová mapka).

Přes Zlatou Olešnici je částečně omezen provoz semafory a zákaz vjezdu nákladních vozidel.

Prezentace:

Na shromaždišti nejpozději do 9,30h, obdržíte doklad o zaplacení vkladu.

Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč

Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (netýká se kategorie Příchozích+T+HDR).

Parkování:

Na louce

Bude vybíráno parkovné 20 Kč , autobus 50 Kč

Dbejte pokynů parkovací služby LTU.

Vzdálenosti:

Parkoviště – Centrum  300 m

Centrum – Start 600 m, převýšení 50m, značeno modrobílými fáborky

Centrum – Cíl 100 m

Mapa:

Medvědí doupě 1: 10000 (E = 5 m), formát A4, mapový klíč ISOM ,

mapoval Tomáš Leštinský, stav září 2013.

Mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici mapníky. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Mapy se v cíli odevzdávají, výdej map nejpozději ve 12 hodin

Tratě: zkrácená klasika

Terén: podhorský, kopcovitý, různě průběžný, střední hustota cest

Upozornění: v jižním svahu pod skalním masivem velmi exponovaný terén, doporučujeme zvýšenou opatrnost a tejpování. Platí pro kategorie D21A, D21C, D35C, H18C, H21A, H21C, H35C, H45C.

Většina nežákovských kategorií má několik kontrol poblíž hrany skalního srázu. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Popisy kontrol:

Klasicky v centru, odebrání formou samoobsluhy.

Ražení:

Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.

Start:

00 = 10:00.

Kategorie HDR + P + T volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. do času 75

Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

Povinné úseky:

Start – začátek orientace

Poslední kontrola – cíl

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu VČO.

Časový limit:

120 minut, uzavření cíle ve 13:30

Občerstvení: v cíli voda se šťávou,

Pro kategorie D21A, D21C, D35C, H18C, H21A, H21C, H35C, H45C voda na kontrole č. 41

WC:

V centru 6x TOI-TOI, na startu nejsou.

Mytí:

V cíli studená voda a lavory.

Převlékání:

Možnost postavení oddílových stanů, v centru lavičky. Pořadatelé neručí za odložené věci v prostoru shromaždiště.

Zdravotní služba:

V cíli zajišťuje lékař zdravotní sestra, případně nemocnice Trutnov.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli a následně na internetu.

http://vcp2013.ltu-ob.cz

Vyhlášení výsledků:

Co nejdříve po skončení závodu, v centru.

Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v žákovských kategoriích + odměnu dostanou všichni startující v kategoriích HDR+H10N+D10N

Občerstvení:

V provozu bude klasické orienťácké občerstvení, pivo Krakonoš, párky, káva, cukrovinky, koláče atd.

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Funkcionáři:

ředitel: Jan Grundman st.

hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš

stavitel tratí: Jan Petržela

V rámci veřejného závodu projektu S mapou a buzolou přes hranice nebude vybíráno startovné v kategoriích: D10N, D12D, D14D, D16D, H10N, H12D, H14D, H16D, HDR, P, T u závodníků přihlášených v řádném termínu.