Změna v pokynech

Mapy budou vodovzdorně upraveny.  Zdravotní službu v cíli zajišťuje zdravotní sestra, případně nemocnice Trutnov.